Pohjamaalitutkimus valmistui - katso video!

Magdalena Fjord

Ruffe antoi purjeveneensä pohjan tutkimusalustaksi 5 eri pohjamaalille, joiden toimivuutta vieraseliöiden leviämisen estossa tutkittiin yhden kauden (2020) aikana SYKE Suomen Ympäristökeskuksen ja Merikotka-tutkimuskeskuksen kanssa.

KATSO VIDEO TÄÄLTÄ

EKOMAALIT:

Hempel Silic One
International Trilux Hard Eco (suositellaan harjausta kauden aikana)
Seaboost Overdrive (suositellaan harjausta kauden aikana)

MYRKKYMAALIT:

Hempel Hard Racing Xtra
International Trilux

TULOKSET MAALEISTA VIERASELIÖIDEN LEVIÄMISEN KANNALTA:

1. Hempel Silic One (ekomaali) Voittajamaali
2. International Trilux (myrkkymaali)
3. Hempel Hard Racing Xtra (myrkkymaali)
4. Seaboost Overdrive (suositellaan harjausta kauden aikana)
5. International Trilux Hard Eco (suositellaan harjausta kauden aikana)

Hankkeessa selvitettiin onko veneen pohjamaalin valinnalla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta. Viittä erilaista huviveneiden pohjassa käytettävää eliönestomaalia (antifouling paint) tutkittiin osana EU-rahoitteista COMPLETE-hanketta, jossa etsitään konkreettisia toimia vieraslajien saapumisen ja leviämisen estämiseksi Itämerellä. Eri maalien päällä kasvava lajisto ja sen määrä erosivat. Tulokset osoittavat, että huviveneilijöiden pohjamaalivalinnoilla voi olla merkitystä vieraslajien leviämisen kannalta.

Molentum Oy